Byggnation & Snickeri

Inom Byggnation & Snickeri har vi över 30 års erfarenheter och utbildningar inom 

* Snickeri

* Byggnation

* Möbelsnickeri

* Bildhuggeri

* Möbelrenovering

 

 

Kontakt:

Pär Niklasson 

0708 485 827

E-post: info@hemfixarnisthlm.nu

 

  • Ombyggnationer

  • Golv läggning

  • Köks renoveringar